protecfire GmbH - logotyp - Brandsläckning
Patenterat brandskydd

Brandsläckningssystem för terrängfordon

Gruvdrift | Jordbruk | Byggnad | Tunnelborrning | Skogsbruk | Järnvägsfordon

Gruvdrift | Jordbruk | Byggnad | Tunnelborrning | Skogsbruk | Järnvägsfordon

brandsläckningssystem för gruvsektorn protecfire

Premium Automatiska brandsläckningssystem

Ägarskap Unika fördelar:

 • Inget tryck
 • Ingen elektricitet
 • (nästan) underhållsfri
 • Ultrasnabb upptäckt och släckning
 • Hybridsystem (vätska/gas)
 • Fungerar i alla vinklar och positioner
 • Korta stilleståndstider genom underhåll på plats (vart 5:e år)
 • Certifiering för gruvdrift
 • Fungerar i temperaturer från -30 till 80 grader celsius

Inga falska aktiveringar!

Vi utformar och tillverkar specialprojekt och OEM-system

protecfire brandskydd för motorer. Brandsläckningssystem för gruvdrift och byggnadsverksamhet.
fina sprutmunstycken protecfire
Inga falsklarm vid branddetektering
komplett brandskyddssystem för fordon av protecfire

detexline® Systemets komponenter

 1. SPY termopneumatisk detektor
 2. Fint sprutmunstycke Bar 
 3. Släckbehållare utan tryck
 4.  detexline (släckning och upptäckt av pipping)
 5. Optiskt och akustiskt larm / testknapp
 6. Tryckvakt
 7. Pneumatiskt manuellt manöverdon

Senaste Certifieringsprocessen. 

protecfire genomförde vid RISE (Sverige) tester för brandsläckningssystem avsedda för motorrum enligt SP Method 4912, UNECE R107, AIS 135 - SPCR 183 eller SPCR 199 (P-märkning).

Tester gjorda med 4 liter detexline-behållare, med Tiborex Absolute-släckmedel.
Alla brandscenariotester var framgångsrika.

brandskyddsingenjörer för gruvdrift på plats protecfire
brandskyddssystem för gruvfordon

Detexline är den perfekta lösningen för alla dina brandskyddsbehov!

detexline är ett unikt koncept i världen. Det är en ren revolution inom brandskyddsbranschen.

Den kräver ingen elektricitet, så den fungerar i nästan alla miljöer. Den är också nästan underhållsfri, vilket innebär att du kan ägna mindre tid åt att oroa dig för ditt brandskyddssystem och mer tid åt att fokusera på din verksamhet.
detexline är det nyaste och mest innovativa brandskyddssystemet du kan hitta:
Vår patenterade teknik använder ett hybridsystem för vätske- och gassläckning som fungerar i alla lägen och har ett brett temperaturintervall som till och med kan installeras i samma system.
Det patenterade protecfire-systemet är trycklöst när det är i standby-läge (både tank och rörledning), vilket gör att du får ett säkrare system utan läckage. 
Systemet är alltid aktivt, vilket innebär att du aldrig är oskyddad.
Och med våra korta stilleståndstider genom små förebyggande underhåll på plats behöver du aldrig oroa dig för stora kostnader och fordon som inte fungerar.
detexline är också certifierad för användning i gruvindustrin.och ser till att din arbetsplats alltid uppfyller kraven.

Född ur den underjordiska gruvbrytningen 

Brandskydd byggt för hårt arbetande maskiner!

Förtroendevald av:

Försvarsfordon | Gruvfordon | Byggfordon | Tunnelborrmaskiner | Jordbruksmaskiner | Skogsmaskiner | Maskiner 

-50ºc och -30ºc upp till 80ºc

Ingen elektricitet

Ultrasnabbt 

Lågt underhåll

Inget tryck

1 rad

Helt mekanisk

Lätt att installera

Rostfritt stål

Super robust

brandsläckningssystem för byggfordon

Extremt kompakt!

LITEN OCH EFFEKTIV!
 • 4 Lt System (mindre fordon)
 • 7 Lt System (upp till 4m3)
 • 14 Lt System
 • 24 Lt System
 • Flera behållare kan installeras i 1 system
 • Sektorisering möjlighet (batteriutrymme/motor) med olika områden för detektering och släckning.
Brandskyddssystem för lokomotiv - protecfire

Skyddar alla typer av fordon 

 • Lastning av spadar
 • Materialhanterare 
 • Dumper
 • Skid-steer lastare 
 • Asfaltblandare
 • Vägvalsar 
 • Graders 
 • Markstenar 
 • Betongblandare 
 • Gaffeltruckar 
 • Markfordon på flygplatser 
 • Tillgångsplattformar 
 • Hamnkranar
 • Kranar
 • Grävmaskiner för gruvdrift
 • Transporter för gruvdrift 
 • Bandtransportörer för gruvdrift 
 • Arbetsfordon för skogsbruk 
 • Maskiner för jordbearbetning 
 • Jordbruksfordon
 • Traktorer 
 • Skördare 
 • Pressar
 • Andra...
detexline behållare för släckmedel
brandsläckningssystem för lastare

protecfire-detektering är en toppmodern teknik lösning.
Den pneumatiska detektorn arbetar med argongas, som utlöses av en temperatursäkring.

SPY® - Termopneumatisk detektering

spion termopneumatisk branddetektering
 • Enkelt, supersnabbt och pålitligt
 • Inga falska larm.
 • Flera temperaturområden:
  57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
 • Känslig för dolda bränder
 • Robust och exakt
 • Rostfritt stål
  Ultrasnabb RTI 12 (reaktionstid)

Stänger för finspridning av munstycken

 • Helt tillverkad av rostfritt stål
 • Det snabbaste sättet att installera ett brandsläckningssystem i fack.
 • Installationstiden minskade med mer än 50%.
 • upp till 90º vinkelspray
 • En perfekt fin spray för temperaturminskning och penetration.
fina sprutmunstycken för brandbekämpning

detex360® specialmunstycke

 • 360º spray (total översvämning)
 • Helt tillverkad av rostfritt stål
 • Lätt att installera
 • Installationstiden minskade med mer än 90%.
 • En perfekt fin spray för temperaturminskning och penetration.
 • 1 st. kombination med SPY-detektorer
pneumatisk manuell utlösare för brandskydd

Pneumatisk manuell utlösning (tillval)

 • Mycket robust 
 • Upp till 20 meters avstånd från tanken (eller mer med en booster)
 • Väderbeständig
 • Lätt att använda
 • Långvarig 
larmknapp för brandsläckningssystem

Larm-/testknapp (tillval)

 • Systemtestfunktion
 • Summerlarm
 • Led varningslampa (grön och röd)
 • IP44 | 10-24 V DC | M 32 x 1,5 | Plast
 • Lätt att använda
 • Relä med potentialfria kontakter och en mikrokontroller
 • Avstängning med tidsfördröjning för motorn med tidsförlängning genom kommando.
protecfire brandsläckningssystem för tank 4mc

Patenterad behållare - inget tryck

 • Behållaren är inte under press
 • Systemet ökar bara trycket när det aktiveras
 • Hybrida undertryckningar: Flytande | Kväve
 • R.O.P.-system (Rise of Pressure)
 • En enda ledning för detektering och släckning
 • Kan installeras i vilket läge som helst
Unece R107 - sp 4912 brandsläckningssystem för fordon - protecfire

Genom att undvika den vanliga detekteringen av plaströr med säkringar finns det bara en väg till systemet: rostfria eller galvaniserade rör med pneumatisk aktivering från detekteringen, följt av utsläpp av flytande medel genom samma rörledning.

Patenterad teknik!

Vad är detexline? ®koncept? Ett enda rörledningsnät!

detexline® av protecfire®är ett patenterat system som endast använder ett nätverk av rörledningar för upptäckt och släckning.

Mindre utrustning:

 • Bättre värde
 • Undviker funktionsstörningar
 • Snabbast att installera
 • Lätt att tillhandahålla underhåll
 • Enkel och pålitlig
 • Inga falska larm
 • Patenterad
 • Inget tryck | problem med tryckläckage
 • Ingen korrosion
 • Valfritt i galvaniserat stål eller rostfritt stål

protecfire-detektion är en toppmodern teknisk lösning.
Den pneumatiska detektorn arbetar med argongas, som utlöses av en temperatursäkring.

 • Enkelt, supersnabbt och pålitligt
 • Inga falska larm.
 • Patenterad
 • Flera temperaturområden:
  57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
 • Känslig för dolda bränder
 • Robust och exakt
 • Rostfritt stål
 • Ultrasnabb RTI 12 (reaktionstid)

KRAFTIG KYLANDE EFFEKT

Flytande släckmedel

TiboRex® Absolut Särskilt flytande släckmedel

TiboRex Absolut är ett färdigblandat flytande specialsläckmedel utan tillsats av fluorkemikalier för mycket effektiv släckning av fasta bränder (brandklass A), vätskor, opolära kolväten (brandklass B) samt ätliga fetter och oljor. Den speciella formuleringen, vars huvudkomponenter även används som livsmedelstillsatser, garanterar exceptionell släckningskapacitet med oöverträffat miljöskydd.

Tuff som ingen annan!

Hårt brandskydd detexline 4MC protecfire

Funktioner och funktionssätt

Vilka egenskaper har brandsläckningssystemet?

Brandsläckningssystemet bygger på principen om ett system för släckning med finspray. protecfire-munstyckena sprutar släckmedlet TiboRex Absolute i mycket fina droppar. Släckmedelsdropparna fuktar, impregnerar och kyler de brinnande ytorna.
Genom reflektioner och turbulens når släckmedlet även intilliggande områden, vilket gör att hela motorrummet skyddas.

Andra egenskaper:

- Trycklöst standby-läge för ökad säkerhet: Brandsläckningssystemet är inte trycksatt förrän det utlöses.
- Lågt underhåll: första regelbundna komponentutbyte efter 5 år.
- Självförsörjande utan extern energi: protecfire-undertryckningssystem fungerar pneumatiskt-mekaniskt. Det innebär att de inte kräver någon extra strömförsörjning.
- Automatisk och/eller manuell utlösning: Automatisk utlösning sker genom branddetekteringselement. Brandsläckningssystemet kan också utlösas av en pneumatisk manuell utlösningsmekanism.

Hur fungerar branddetektering?

protecfire använder termopneumatiska branddetekteringselement för att upptäcka brand. Dessa element utlöser brandsläckningssystemet endast om en viss temperatur överskrids. Fel på grund av fel på elektriska komponenter är därmed uteslutet.
Branddetekteringselement med olika utlösningstemperaturer kan användas eftersom motorrummet inte är ett termiskt homogent område utan innehåller olika temperaturzoner.

Vad händer i händelse av en brand?

Branddetekteringselementen är anslutna till en kombinerad kontroll- och släckningsledning, detexline. När ett branddetekteringselement värms upp till sin utlösande temperatur, öppnar en mekanism den inbyggda argondrivkassetten. Detta orsakar en ökning av trycket i ledningen. Tryckökningen öppnar en N2-drivmedelspatron i släckmedelsbehållaren. Det frigjorda drivmedlet pressar släckmedlet genom ledningen till släckmunstyckena.

Tekniska egenskaper

Namn detexline 4MC
Arbetstemperaturområde Standard -30ºC till 80ºC / Valfritt -50ºC till 80ºC
Teknik Ökat tryck
Detektion och extern linje En integrerad 12Ø rörledning
Systemtryck Inget tryck
Detektionsteknik SPY-detekteringselement
Temperatur för utlösare Glasampull, 9 oberoende temperaturer
Livslängd för detektorer 5 år
Typer av munstycken S1 / K1
Släckningsmedel Tiborex Absolute
Släckmedel Volym 4L, 7L, 14L, 24L
Släckningsteknik Teknik för fin sprutning
Släckbehållare (tryck) Trycklös (svetsad/förseglad patron inuti)
Produktmaterial Rostfritt stål
Larmsignalomkopplare Ja
Underhållsinspektion Årligen enligt handboken
Utbyte av delar Varaktighet 5 år
Satser tillgängliga 4L, 7L, 14L, 24L
Cylindrar Mått 7L: 150 Ø X 585 ±2  | 14L:200 Ø X 580,5 ±2 | 24L: 246 Ø ±2 X 654,5 ±4

DE VANLIGASTE FRÅGORNA:

På vilka fordon kan brandsläckningssystemet användas?
Systemet är fritt från faror och lätt att installera. Det kan installeras i vilket fordon som helst: Det kan installeras i alla fordon: byggfordon, gruvfordon, bussar, minibussar, skåpbilar, husbilar, jeepar, tävlingsbilar osv.
diesel, el eller gas

Var är det automatiska detektions- och släcksystemet placerat?
De termiska detektorerna placeras i motorns övre del för att upptäcka ovanliga värmeansamlingar genom temperaturer som valts i förväg, normalt har vårt kit för bussar en temperatur på 180 ºC. I områden som t.ex. parkeringsutrymmet kan en annan lägre temperatur väljas, t.ex. 130ºC. Spridningsmunstyckena är riktade mot kritiska områden i motorn, t.ex. turbo, avgassystem osv. Denna fördelning gör punkt till punkt-effektivitet under släckningen.

Kan jag skydda endast ett område eller måste jag utrusta hela fordonet?
Systemet används i kritiska områden: motorrummet och parkeringen. Det kan också användas på hjul och interiörer. Systemet är modulärt och kan användas varhelst det önskas.

Om det uppstår en brand, kommer min utrustning att skadas av släckmedlet?
TiboRex Absolute är ett flytande släckmedel för att vara säkert och effektivt. Elektriska komponenter kan påverkas, men i vilket fall som helst skulle de skadas av den begynnande branden. All annan utrustning påverkas aldrig och den efterföljande rengöringen är snabb och enkel. Andra typer av släckmedel (pulver, gas osv.) skulle inte vara lika effektiva, eftersom de kan utvisas av fordonets framfart och inte verkar på branden.

Tar det lång tid att installera ett system?
Nej, det beror på fackets storlek och utformning. När det gäller en bussmotor görs arbetet på högst 3 timmar. Systemet är lätt att montera och även att demontera.

Kan systemet brinna oavsiktligt?
Nej, vårt system är exakt och känner av temperaturer med precision. Beroende på var värmesensorerna är placerade väljs en viss temperatur först när facket når den exakta temperaturen.

Kan inte munstyckena täppas till?
Nej, våra munstycken är utformade för att hålla sig rena och obehindrade. Motorrummen är särskilt utformade och behåller sin effektivitet under hela sin livslängd.

Hänvisning till installationer:

gå till toppen